VIETNAM

เวียดนาม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของผู้คนจากทั่วโลก อาหารและที่พักราคาไม่แพงนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่แสนหลากหลาย ทางเหนือและใต้แทบจะต่างกันอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง 

Powered by MakeWebEasy.com