BWT-KR รับลงทะเบียน K-ETA

คุณสมบัติสินค้า:

เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Share

หมวดหมู่ : KOREA

Share

 

 

รับลงทะเบียน K-ETA  (KOREA ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION)
ใบอนุญาตเดิทางเข้าเกาหลีแบบอิเลคโทรนิค
  • ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เข้าประเทศเกาหลี 500 บาท/ท่าน 

คำแนะนำเพิ่มเติม 

1.ท่านจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดินทางถึงเกาหลี (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)


Powered by MakeWebEasy.com