BWZ-NAN02 น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ ดอยภูคา

คุณสมบัติสินค้า:

3D2N_OCT-DEC21

Share

หมวดหมู่ : THAILAND

Share

  

BWZ-NAN02 น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ ดอยภูคา 3D2N_DD_OCT-DEC21

เดินทางโดย สายการบิน NOK AIR

3วัน2 คืน  ตุลาคม -ธันวาคม 64 

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน

วันที่สอง   เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่

วันที่สาม    วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com