BBI-TH25 เชียงใหม่ แม่ริม ม่อนแจ่ม

คุณสมบัติสินค้า:

3D2N_NOV-DEC21

Share

หมวดหมู่ : THAILAND

Share

  


BBI-TH25 เชียงใหม่ แม่ริม ม่อนแจ่ม 3D2N_DD_NOV-DEC21

เดินทางโดย สายการบิน NOK AIR

3วัน2 คืน  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

 

วันแรก     สนามบินดอนเมือง • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา ถนนแม่กำปอง • ม่อนแจ่ม                                                             ( - /กลางวัน/ เย็น )

วันที่สอง   ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ดอยสุเทพ • พระธาตุดอยสุเทพ •ถนนคนเดินวัวลาย (เช้า/กลางวัน/-)

วันที่สาม วัดพระธาตุดอยคำ • วัดอุโมงค์ • วัดพระสิงห์ • ประตูท่าแพ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส สนามบินเชียงใหม่                                                                       (เช้า/กลางวัน/ - )

Powered by MakeWebEasy.com