BMZ-CRI02 เชียงราย ดอยตุง สิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง

คุณสมบัติสินค้า:

3D2N_OCT21-JAN22

Share

หมวดหมู่ : THAILAND

Share

  


BMZ-CRI02 เชียงราย ดอยตุง สิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง 3D2N_SL_OCT21-JAN22

เดินทางโดย สายการบิน THAI LION AIR

3วัน2 คืน ตุลาคม 64 - มกราคม 65 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

วันที่สอง       พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ – ดอยผาฮี้ – กาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาร์ซาร์

วันที่สาม       พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com