BMZ-TH น่าน บ่อเกลือ ปัว สะบัน

คุณสมบัติสินค้า:

3D2N_DD_MAY-OCT21

Share

หมวดหมู่ : THAILAND

Share

  

BMZ-TH น่าน บ่อเกลือ ปัว สะบัน 3D2N_DD_MAY-OCT21

เดินทางโดย สายการบิน นกแอร์

3วัน2คืน  พ.ค.-ต.ค.64

วันแรก    สนามบินดอนเมือง–สนามบินน่านนคร–เฮืองฮังต่อ–วัดศรีพันต้น–วัดมิ่งเมือง–วัดพระธาตุช้างค้ำ–วัดภูมินทร์–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน–โบราณสถานวัดน้อย–ซุ้มลีลาวดี–วัดพระธาตุแช่แห้ง–วัดพระธาตุเขาน้อย–ถนนคนเดินน่าน

วันที่สอง   เดอะวิว@กิ่วม่วง–ถนนหมายเลข 3–บอเกลือวินเธาว์–บ้านสะปัน–จุดชมวิวดอยภูคา 1715–โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่

วันที่สาม  วัดภูเก็ต  กาแฟไทลื้อ–ลำดวนผ้าทอ–ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ–วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง–สนามบินน่านนคร–สนามบินดอนเมือง–กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com