เชียงใหม่ ดอยคำ แม่ริม ลำปาง_BUS

4D2N ก.ค.-ธ.ค.63

Share

หมวดหมู่ : THAILAND

Share

  

CODE :TBC-TH21 เชียงใหม่ ดอยคำ แม่ริม ลำปาง 4D2N_BUS_JUL-DEC20

  เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

 เชียงใหม่ ดอยคำ แม่ริม ลำปาง 4D2N_BUS

เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด •ร้านไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง

ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่า •วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ

เชียงใหม่ • ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง • กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com