น่าน แพร่ พิษณุโลก_VAN

4D2N ก.ค.-ธ.ค.63

Share

หมวดหมู่ : THAILAND

Share

  

CODE :TBC-TH20 น่าน แพร่ พิษณุโลก4D2N_VAN_JUL-DC20

  เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

 

น่าน แพร่ พิษณุโลก4D2N_VAN

น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม • วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน

วัดศรีพันต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้อ • ร้านลำดวนผ้าทอ • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน  

แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช • กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com