TOKYO FUJI PINKMOSS

5D3N APRIL 20

Share

หมวดหมู่ : JAPAN

Share

 

CODE: JPT-XJ153 TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N_APR20

โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ)  APRIL 2020

TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ

บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS /มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

 

Powered by MakeWebEasy.com