TOKYO FUJI ดอกเบ้อเร่อ

5D3N MAR-APR 20

Share

หมวดหมู่ : JAPAN

Share

 

CODE: JPT-XJ155  TOKYO FUJI ดอกเบ้อเร่อ 5D3N_MAR-APR20

โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ)  MARCH-APRIL 2020

TOKYO FUJI ดอกเบ้อเร่อ 5D3N

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

 

Powered by MakeWebEasy.com