5 มหาบูชาสถาน

คุณสมบัติสินค้า:

5D4N OCT19-JUN20

Share

หมวดหมู่ : ASIA MYANMAR

Share

 

 

CODE : MYB-MMR08 PG พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5D4N_OCT19-JUN20

โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)  OCTOBER 2019 - JUNE 2020 

 5 มหาบูชาสถาน 5D4N

ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง           

ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น     

พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน- ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง

 

Powered by MakeWebEasy.com