คุนหมิง ต้าลี่ หลี่เจียง แชงกรีล่า

6D5N FEB-JUN20

Share

หมวดหมู่ : CHINA

Share

 

 

CODE : CNL-KMG02 คุนหมิง ต้าลี่ หลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N_TG_FEB-JUN20

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   FEBRUARY- JUNE 2020  

 คุนหมิง ต้าลี่ หลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N

เมืองต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่-เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องเขาเสือกระโจน-วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)-โชว์จางอี้โหม่ว(าคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)-อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน

เมืองคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู้-ร้านชา-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง 

 

Powered by MakeWebEasy.com