41 หนานโถว ไทจง ไทเป

5D3N NOV19-MAY20

Share

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

 

CODE :TWL-TPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D3N_SL_NOV19-MAY20

 
โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)     NOVEMBER 2019 - MAY 2020

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D3N

สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวิ่นหวู่–    ร้านชาอู่หลง–ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ไทจง–ไทเป–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น–ร้านเครื่องสำอาง–ตลาดปลาไทเป

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ร้านพายสับปะรด–หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN  OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com