20 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

4D3N OCT-DEC19

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

รายละเอียดสินค้า

 

CODE :TWL-TPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N_TG_OCT-DEC19

 
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)     OCTOBER-DECEMBER 2019

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET

 

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

5D3N NOV19-JUN20

 
฿ 13,333 ฿ 13,333

4D2N JAN-JUN20

 
฿ 9,999 ฿ 9,999

4D2N JAN-JUN20

 
฿ 10,555 ฿ 10,555

5D3N JUN-DEC19

 
฿ 12,777 ฿ 12,777
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com