11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถ

4D3N NOV-DEC19เริ่มต้น

Share

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

 

CODE :TWL-TPE 11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถ 4D3N_VZ_NOV-DEC19

 
โดยสายการบิน VIETJET (VZ)     NOVEMBER-DECEMBER 19

TPE 11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถ 4D3N

สนามบินไทจง–ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–ไทเป–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101(ไม่รวมชั้น 89)–     ตลาดปลาไทเป

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ร้านเครื่องสำอาง–ซีเหมินติง

ไทเป–ร้านพายสับปะรด–หนานโถว-ทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวิ่นหวู่–CONA’S CHOCOLATE CASTLE– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ไทจง–ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า

 

Powered by MakeWebEasy.com